Zasady COVID-19

  • Uczestnicy kursów/szkoleń proszeni są o stawianie się we wcześniej wyznaczonym miejscu z wyprzedzeniem czasowym, z zachowaniem dystansu między uczestnikami.
  • Organizator kursu/szkolenia zapewnia środki dezynfekcyjne oraz środki ochrony indywidualnej.
  • Noszenie maseczek ochronnych na twarz jest obowiązkowe.
  • Przed wejściem do sali obowiązkowo dezynfekujemy dłonie (po opuszczeniu sali również), wypełniamy ankietę epidemiologiczną, następnie opiekun kursu/szkolenia przeprowadza pomiar temperatury ciała.
  • Uczestnik kursu/szkolenia otrzymuje zafoliowany pakiet szkoleniowy, w skład którego wchodzą m. in. materiały szkoleniowe (skrypt, długopis). Prosimy o używanie wyłącznie swojego długopisu oraz podpisanie swojego skryptu imieniem i nazwiskiem.
  • Sala szkoleniowa jest wietrzona przed rozpoczęciem każdego kursu/szkolenia (dotyczy również przerw), a sprzęt szkoleniowy dezynfekowany.
  • Podczas praktycznej części kursu/szkolenia uczestnik dezynfekuje każdorazowo dłonie przed i po kontakcie z inną osobą i/lub wykorzystywany sprzęt szkoleniowy przed i po jego użyciu.
  • Każdy uczestnik jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji swojego stanu zdrowia. W razie pojawienia sią złego samopoczucia oraz jakichkolwiek niepokojących objawów należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie opiekuna kursu/szkolenia, a następnie opuścić miejsce kursu/szkolenia.