Stargardzka Sieć Defibrylatorów. Co to jest defibrylator? Ile defibrylatorów znajduje się w Stargardzie? Czy każdy może ich użyć? Gdzie ich szukać?

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) – urządzenie, które wystarczy włączyć wciskając przycisk On/Off (niektóre modele są w formie walizki i włączają się automatycznie w momencie otwarcia pokrywy) i postępować zgodnie z kolejnymi poleceniami głosowo-wizualnymi. AED najpierw analizuje pracę serca a następnie jeżeli to konieczne generuje impuls elektryczny, który potrafi je zresetować i przywrócić jego prawidłowy rytm.…

Continue reading Stargardzka Sieć Defibrylatorów. Co to jest defibrylator? Ile defibrylatorów znajduje się w Stargardzie? Czy każdy może ich użyć? Gdzie ich szukać?

Pozycja bezpieczna. Co to? Kiedy układamy? Kiedy nie układamy? Kobieta w ciąży!

Pozycja bezpieczna (boczna ustalona) – pozycja, która zapewnia drożność dróg oddechowych oraz jest niezwykle stabilna. Pozycję bezpieczną stosujemy, gdy: nie podejrzewamy u poszkodowanego żadnych poważniejszych urazów, poszkodowany nie wymaga resuscytacji, poszkodowany jest nieprzytomny, ale ma zachowany oddech, poszkodowany leżąc na plecach wymiotuje, musimy zostawić na chwile poszkodowanego, czekamy na przyjazd karetki, np. po ustaniu napadu…

Continue reading Pozycja bezpieczna. Co to? Kiedy układamy? Kiedy nie układamy? Kobieta w ciąży!