Pozycja bezpieczna. Co to? Kiedy układamy? Kiedy nie układamy? Kobieta w ciąży!

Pozycja bezpieczna (boczna ustalona) – pozycja, która zapewnia drożność dróg oddechowych oraz jest niezwykle stabilna. Pozycję bezpieczną stosujemy, gdy: nie podejrzewamy u poszkodowanego żadnych poważniejszych urazów, poszkodowany nie wymaga resuscytacji, poszkodowany jest nieprzytomny, ale ma zachowany oddech, poszkodowany leżąc na plecach wymiotuje, musimy zostawić na chwile poszkodowanego, czekamy na przyjazd karetki, np. po ustaniu napadu…

Continue reading Pozycja bezpieczna. Co to? Kiedy układamy? Kiedy nie układamy? Kobieta w ciąży!