Kurs BLS/AED rozszerzony

Intensywny kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem nowoczesnych elektronicznych fantomów QCPR, fantomu BRAYDEN, defibrylatora treningowego, prezentacji multimedialnych, pokazów i filmów szkoleniowych.

Kurs obejmuje naukę:

  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) u osoby dorosłej,
  • obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
  • układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
  • postępowania w przypadku zadławienia,
  • postępowania w przypadku napadu drgawek.

Czas trwania: ok. 3 godz.

CENNIK