Pozycja bezpieczna. Co to? Kiedy układamy? Kiedy nie układamy? Kobieta w ciąży!

Pozycja bezpieczna (boczna ustalona) – pozycja, która zapewnia drożność dróg oddechowych oraz jest niezwykle stabilna.

Pozycję bezpieczną stosujemy, gdy:

  • nie podejrzewamy u poszkodowanego żadnych poważniejszych urazów,
  • poszkodowany nie wymaga resuscytacji,
  • poszkodowany jest nieprzytomny, ale ma zachowany oddech,
  • poszkodowany leżąc na plecach wymiotuje,
  • musimy zostawić na chwile poszkodowanego,
  • czekamy na przyjazd karetki, np. po ustaniu napadu drgawek.

Kiedy nie należy jej stosować:

  • przy podejrzeniu urazu kręgosłupa i rdzenia kręgowego (wypadki komunikacyjne, upadek z wysokości),
  • przy urazach miednicy (istnieje ryzyko uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych i krwotoku wewnętrznego),
  • poszkodowany wymaga resuscytacji (brak oddechu i krążenia).

UWAGA! Jeśli poszkodowaną jest kobieta w ciąży, należy ułożyć ją na lewym boku – to pozwoli zapobiec upośledzeniu krążenia w żyle głównej dolnej i w aorcie brzusznej, do którego mogłoby dojść w efekcie nacisku wywieranego przez płód.